Biografia


Dr. Dr. Enver SOPJANI, M.A., politolog dhe jurist, studioi në Universitetin Christian-Albrecht në Kiel dhe Universitetin e Hamburgut në Shkenca Politike, Psikologji dhe Kriminologji. Ka magjistruar (M.A.) në lëndët e lartpërmendura në Universitetin e Hamburgut. Doktoratën (Dr. phil.) në Shkenca politike e kreu në Universitetin e Hannover-it kurse doktoraten ne Shkenca Juridike (Dr. jur.) e kreu ne Universitetin e Bremen-it.